Vogels

Foto: Henk Heijligers

Kraanvogel
In het logo van Nationaal Park De Maasduinen pronkt een Europese kraanvogel. Deze vogels trekken in het voor- en najaar over De Maasduinen en strijken dan neer op een van de vele vencomplexen zoals het Heerenven op Landgoed de Hamert. Hier rusten de vogels voordat ze hun reis voortzetten. Met veel geluk zie je ze overtrekken. Dit doen ze in formatie net als ganzen. Hierbij maken ze een klepperend geluid. Omdat het erg bijzonder is dat deze vogel ons land aan doet en zelfs rust in De Maasduinen is er voor gekozen om het dier op te nemen in het logo van het nationaal park. Met veel geluk zie je in het voor- en/of najaar kraanvogels.
 

Foto: Jenny Th

Nachtzwaluw
De nachtzwaluw is vooral in de schemer en de nacht actief. Ze jagen dan op vrij grote vliegende insecten. Ze hebben een goede schutkleur waardoor ze overdag bijna niet opvallen. Ook zitten ze overdag voornamelijk stil op een tak of op de grond. Deze vogel is zeer zeldzaam maar komt in De Maasduinen in het Bergerbos en in de omgeving van Weeze voor.
 

Foto: Lilly M

Boomvalk
De boomvalk is een compacte en snel wendbare roofvogel. Volwassen dieren hebben een donkergrijze bovenkant met lichtgrijze onderkant. Ze jagen hoofdzakelijk op insecten zoals libellen maar ook grotere prooien zoals zwaluwen laten ze niet links liggen.         

Foto: Heiko Groß                                                                                                  

Geelgors
De geelgors is herkenbaar aan zijn heldergele kop. In de zomer is de kop feller gekleurd dan in de winter. Deze vogel komt in De Maasduinen voor in het struikgewas, op de heide en aan de rand van het bos. De geelgors heeft een zeer herkenbare zang. Dit klinkt als een aantal korte si-si-si geluiden gevolgd door een lange SUU uithaal.
                                                                                                                      

Foto: Henk Heijligers

Grauwe gans
Deze ganzensoort komt in de regio het vaakst voor. Het is een grote vogel die altijd gezien wordt in gezelschap van soortgenoten. Ze zijn goed te herkennen aan hun grote formaat en het herkenbare gak-gak geluid dat ze maken. Ze kunnen verspreid door De Maasduinen voorkomen op bijvoorbeeld het Reindersmeer.  

Foto: Boldings                                                                                                                     

Bruine kiekendief
Qua formaat is de bruine kiekendief iets groter dan de buizerd. Hij komt voornamelijk voor in de buurt van ondiepe meren of rivieren. Kiekendieven zijn goed te herkennen aan hun zweefvlucht. Als ze zo vliegen dan hangen de vleugels in een ondiepe V vorm.
                

Foto: Peter van der Struijs                                                                                                         

Buizerd
In het gehele gebied komen buizerds voor. Om goed overzicht te houden, zitten ze vaak op een hoge plek. Vanuit daar turen ze de omgeving af naar een mogelijke prooi. De buizerd is een luie jager. Alleen als hij met grote zekerheid weet dat hij een prooi kan vangen, duikt hij er op af.
                                                                                                                                 

Foto: Luuk Daamen

Grote bonte specht
Het liefst houdt de grote bonte specht zich schuil in het bos. Deze specht gebruikt bomen zoals de berkenboom om een nest in uit te hakken. Het roffelen, waar spechten om bekend staan, wordt gedaan om het territorium af te bakenen. Vaak wordt de specht alleen maar gehoord en niet gezien.

Foto: Hans-Jörg Hellwig                                                                                              

Groene specht
De groene specht is een vrolijke vogel die herkenbaar is aan zijn lachende geluid. Deze vogel is helemaal gek op mieren en dan voornamelijk de rode bosmier. Wanneer de vogel een nest ontdekt, springt hij al hupsend rond het nest om zo zoveel mogelijk mieren op te eten.
                                                                                                                           

Bild: Alastair Rae

Zwarte specht
De zwarte specht komt voor in bossen met een oud boombestand. Ook hij hakt een nest uit in een boom. De nesten van een zwarte specht onderscheiden zich van de andere spechtensoorten door zijn vorm. Hij maakt namelijk ovaalvormige nesten in plaats van ronde.
                                                                                                                          

Foto: FokusNatur

IJsvogel
Deze blauwe vogel komt hoofdzakelijk voor langs snelstromende beken en rivieren. Zoals langs het Geldernsch-Nierskanaal op Landgoed de Hamert. De ijsvogel eet hoofdzakelijk vis en kan zijn ogen afschermen waardoor er geen water in komt als hij in het water duikt.