Reptielen en amfibieën

Foto: Christian Fischer

Gladde slang
Deze kleine slangensoort wordt maximaal 80 cm lang. In Nationaal Park De Maasduinen komt de gladde slang op enkele plekken voor. Vooral op heideterreinen bestaat er een kans om dit dier tegen te komen. Bijvoorbeeld op Landgoed De Hamert. Daar jaagt de gladde slang vooral op hagedissen zoals de zandhagedis.

Foto: Luuk Daamen

Rugstreeppad
Deze pad heeft zich helemaal aangepast aan het leven op het land. Daardoor kan hij beter lopen dan springen. De larven van de rugstreeppad zijn de kleinste amfibieën larven van Europa. De rugstreeppad komt op verschillende plekken in De Maasduinen voor. Zo is hij onder andere gevonden op de Bergerheide en landgoed de Hamert.
 

Foto: -ani-

Knoflookpad
Deze zeldzame pad dankt zijn naam aan de geur die hij afscheid als er gevaar dreigt. Hij geeft dan een geur af die doet denken aan een knoflooklucht. Deze pad heeft verschillende bruine vlekken op zijn lijf en de ogen hebben een verticale pupil. Bij het Heerenven op Landgoed de Hamert worden soms knoflookpadden gesignaleerd.

Foto: Henk Heijligers

Zandhagedis
Deze zeldzame hagedis komt in De Maasduinen voornamelijk voor in bos- en heideterreinen, zoals op Landgoed de Hamert. De zandhagedis is een kleine stevig gebouwde hagedis met een vrij dikke staart.
 

Foto: Harry Bussink

Hazelworm
Veel mensen denken bij het zien van de hazelworm dat het een slang is. Toch is dit dier geen slang maar een pootloze hagedis. Ook het gevaarmechanisme van een afbreekbare staart laat zien dat de hazelworm onder de hagedissen valt. De hazelworm komt in De Maasduinen voornamelijk voor op de grens tussen het Bergerbos en de Bergerheide en op Landgoed de Hamert.
 

Foto: Henk Heijligers

Levendbarende hagedis
Deze slanke hagedis dankt zijn naam aan de manier waarop de jongen ter wereld komen. De eieren worden in het moederdier gedragen en bij de geboorte breekt het eivlies open waarna er een jonge levendbarende hagedis op de wereld wordt gezet.