voor scholen

Foto: Lia Oosterwijk

In het verleden hebben ieder jaar 2 scholen aan de internationale boomfeestdag meegedaan. Eén school uit Duitsland en één school uit Nederland. Deze scholen hebben met het lesmateriaal in de vorm van het boomboek gewerkt en zich op de boomfeestdag voorbereid. Op deze dag hebben de scholen samen bomen geplant.

Dit verandert ook in de toekomst niet. Het lesmateriaal stellen wij echter ook aan andere scholen die interesse hebben voor het onderwijs ter beschikking. Het doel is om jonge mensen van het belang van onze bossen en onze natuur te overtuigen en op een informatieve manier hun enthousiasme hiervoor te wekken.